Jest to blog tematyczny, odnoszący się do problemu znienawidzonego przez prawie wszystkich studentów: pisania pracy magisterskiej.
Blog > Komentarze do wpisu
Plan pracy (spis treści)

Plan pracy (spis treści)

Plan pracy stanowi konkretyzację tytułu i tematu pracy magisterskiej. Mówi o jej zawartości merytorycznej. W praktyce występuje w postaci „spisu treści”. Plan pracy powinien spełniać kilka wymogów, zarówno pod względem kolejności, jak i logiki wywodu.

 

W pracy magisterskiej występuje następująca kolejność elementów:

 

 1. strona tytułowa
 2. spis treści
 3. wstęp/wprowadzenie
 4. rozdziały/podrozdziały/paragrafy – można także zastosować podział na „części” lub na „sekcje” (kolejność rozdziałów: a. rozdziały teoretyczne, b. rozdział metodologiczny, c. rozdziały badawcze)
 5. zakończenie/podsumowanie
 6. bibliografia
 7. wykaz tabel
 8. streszczenie
 9. aneks

 

 Link do ogólnego wzoru spisu treści:

http://www.pracamagisterska.net/spis-tresci-plan-pracy/

 

 Jeśli zaś chodzi o logikę wywodu, to należy dbać o to, aby:

 

 • Tytuł rozdziału/podrozdziału nie pokrywał się z tytułem pracy, bowiem wszystkie inne będą nie na temat.
 • Plan pracy był kompletny, czyli żeby nie zabrakło istotnych składników, które zapowiedzieliśmy w tytule.
 • Nie należy omawiać jednego problemu kilka razy.
 • Rozdziały/podrozdziały powinny wynikać w logiczny sposób z poprzednich.
 • Praca magisterska powinna mieć więcej niż dwa rozdziały.
 • Niedopuszczalne jest sytuacja, gdy rozdział ma tylko jeden podrozdział.
 • Objętość poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów powinna być podobna. Dopuszczalna jest sytuacja, gdy np. więcej miejsca zajmuje rozdział dotyczący wniosków z naszych badań, niż rozdział dotyczący teorii, ale nigdy w drugą stronę.
niedziela, 27 września 2009, praca-magisterska

Polecane strony:
www.jaknapisac.com
www.mojasocjologia.pl

Top 24 - Katalog Dobrych Stron